Thương hiệu hàng đầu về bình giữ nhiệt, sức hút của Yeti là không thể bàn cãi