2 năm lên ý tưởng – 9 lần triển khai – 3 lần bị Apple khước từ cấp chứng chỉ.Tại Việt Nam đây là sản phẩm đầu tiên được gắn MFi by Apple